برگزاری آزمون

در سبک رزمی کلورز کونگ فو ، آزمون هر سه ماه یکبار برگزار می گردد و هنرجویان طبق رده کمربندشان در آزمون شرکت می کنند، برای مثال کسی که کمربند زرد دارد پس از سه ماه می تواند آزمون بعدی خود را بدهد و کمربند بنفش دریافت کند

اما کسی که کمربند قهوه ای دارد پس از شش ماه در آزمون کمربند مشکی شرکت می کند تا در صورت قبولی بتواند کمربند مشکی را دریافت کند. البته به شرط آنکه دوره درسهای علمی را نیز گذرانده باشد

هنرجویان در موقع آزمون باید به نکاتی دقت کنند

داشتن لباس رسمی سبک

آمادگی کامل جسمانی

آشنایی بر تکنیکهای و نام آنها

ثبت نام در آزمون

در پایان دوره سه ماهه زمان برگزاری آزمون اعلام می گردد  هنرجویان موظٌفند یک هفته قبل از آزمون برای آزمون ثبت نام کنند و هزینه آزمون را که بنابر کمربند متغیر است، بپردازند در روز آزمون به مکان مورد نظر رفته و خود را برای آزمون آماده می سازند

 

روز آزمون

در روز معین باشگاه برای برگزاری آزمون تنظیم گشته و با محیطی کاملاً رسمی آماده است. دوربین های مخصوص فیلمبرداری از آزمون در محل های مورد نظر تعبيه گشته اند.میز مخصوص رئیس سبک و ابداعگر یعنی گراند ماستر دزفولی مقابل جایگاه آزمون، دو میز دیگر برای دو داور در دو طرف جایگاه آزمون قرار می گیرد.جایگاه مخصوص هنرجویان، جایگاه مخصوص تماشاچیان،رینگ و محوطه برای آزمون مشخص گردیده است

آزمون از کمربند پایین یعنی زرد آغاز می شود تا کمربند آبی که به صورت زیر است

 

اجرای تکنیک ها به صورت فردی

مبارزه

 

در قسمت اول :هر هنرجو در زمان دادن آزمون موظف است پس از شنیدن نام خویش احترام گذاشته و وارد محوطه آزمون شود و بعد از اعلام نام تکنیک از طرف استاد می بایست تکنیک مورد نظر را اجرا کند

این قسمت از آزمون از همه هنرجویان گرفته می شود سپس نوبت به قسمت دوم آزمون که مبارزه است، می رسد

 

در قسمت دوم :در این قسمت دو هنرجو وارد رینگ می شوند و پس از ادای احترام با هم به مبارزه می پردازند آن هم محدود به تکنیکهایی که مخصوص آنها است و مخصوص رده کمربندشان

پس از تمام شدن آزمون کمربندها تا کمربند آبی نوبت به آزمون کمربندهاي قهوه ای و مشکی می شود که به صورت خصوصی از آنها گرفته می شود

 

در اجرای تکنیکها تعدادی به صورت عمومی است یعنی تمام رده کمربندها این تکنیکها و حرکات را باید انجام دهند و تعداد دیگری از تکنیکها و حرکات است که مختص کمربند خاصی است

پس از تمام شدن آزمون ابداعگر سبک برگه های سنجش آزمون را از دو داور گرفته بعد از مشورت و دقت بر روی هر برگه در صورت مثبت بودن، مهر قبولی بر برگه هنرجو زده می شود .چند روز بعد نتایج به هنرجویان اعلام می شود و به آنها کارنامه داده می شود، همین طور کمربند به آنها اعطا می شود

 

((آزمون در چند سطر))

 

آزمون هر سه ماه یکبار برگزار می شود

ثبت نام یک هفته قبل از آزمون صورت می گیرد

نظارت بر آزمون با ابداعگر و رئیس سبک است

مربی موظف است هنرجویان را برای آزمون دادن فرا خواند

هنرجویان باید تکنیکها و اسامی آنها را بدانند

آزمون کمربند زرد تا کمربند آبی در معرض دید عموم گرفته می شود

آزمون کمربندهای قهوه ای و مشکی در هر دانی به صورت خصوص گرفته می شود

برخی تکنیکهای آزمون برای تمام کمربندها در نظر گرفته شده است

بعضی از تکنیکها مخصوص کمربند خاصی است

آزمون به دو صورت از هنرجو گرفته می شود

اجرای تکنیکها به صورت فردی

مبارزه

 

در پایان آزمون پس از بررسی ابداعگر، داوران و مربی نتیجه بر برگه هنرجو مهر می خورد

چند روز بعد همراه اعطای کمربند، کارنامه ای نیز مهر وامضای ابداعگر به هنرجویان داده می شود

و آزمون بعدی سه ماه بعد

 

تکنیکهای خاص کمربندها در آزمون

برای آشنایی هنرجویان به تکنیکهای خاص هر کمربند به ذکر مواردی از آن ها می پردازیم که به ترتیب رده کمربندها در سبک کلورز کونگ فو است

نکته : تکنیکها با چپ و راست اجرا میشود و در صورت قبولی هنرجو کمربند  دریافت می کند

 

تکنیک های کمربند زرد

فوت لفتینگ / این اوت / جابنگ / ساید کیک /  فلی تنگ / دای رکت باي هاند / لیتینگ بای هاند / پلکینگ اوت بای هاند

شنای بروی سیکن 20 مرتبه / شنای شکم (دراز و نشست)20 مرتبه / دو راند مبارزه هر راند 5/1 دقیقه

 

تکنیک های کمربند بنفش

فوت لفتینگ / این اوت / جابنگ / ساید کیک / فلی تنگ / پوشینگ فرونتل / دای رکت بای هاند / لیتینگ بای هاند

    پلکینگ اوت بای هاند / هامر / فیست سرفست / شنای بروی سیکن 25 مرتبه / شنای شکم(دراز و نشست)25 مرتبه

مبارزه در دو راند هر راند2 دقیقه و استراحت بین هر راند 1 دقیقه است

 

تکنیک های کمربند سبز

     فوت لفتینگ / این اوت / جابنگ / ساید کیک / فلی تنگ / پوشینگ فرونتل / هاف سیر کلر / سیر کلر/ این اوت بای جاپینگ

 جا بنگ بای جامپینگ / آپرفرونتل / سیر کلر بای جامپینگ / دای رکت بای هاند / لیتینگ بای هاند / پلکینگ بای هاند

هامر / فیست سرفست / دای رکت بای جامپینگ / لیتینگ بای جامپینگ / پلکینگ اوت بای جامپینگ /

شنای بروی سیکن30 مرتبه / شنای شکم(دراز و نشست)30 مرتبه

دو راند مبارزه هر راند 2 دقیقه و استراحت بین دو راند 1 دقیقه می باشد

 

تکنیک های کمربند آبی

     فوت لفتینگ / این اوت / جابنگ / سایدکیک / فلی تنگ / پوشینگ فرونتل / هاف سیر کلر / سیر کلر / ساید کیک به صورت ضربدري

اين اوت بای جامپینگ / جابنگ بای جامپینگ / آپرفرونتل / سیر کلر بای جامپینگ / باک ویرد / دای رکت بای هاند / لیتنگ بای هاند

پلکنیگ اوت بای هاند / هامر / فیست سرفست / دای رکت ایل بو / دای رکت بای جامپینگ / لیتینگ بای جامپینگ / پلکینگ بای جامپینگ

دای رکت ایل بو بای جامپینگ / شنای بروی سیکن50 مرتبه / شنای شکم(دراز و نشست)50 مرتبه

سه راند مبارزه هر راند 2 دقیقه استراحت بین راندها 1 دقیقه است

 

تکنیک های کمربند قهوه ای

 

در این آزمون هنرجویانی شرکت می کنند که از آزمون کمربند آبی آن ها چهار ماه گذشته باشد و در این

مدت تمام تکنیک ها را به خوبي آموخته باشند و توانایی لازم برای دریافت کمربند قهوه ای را داشته باشند

تمام تکنیکهای این آزمون اعم از تکنیک دست و پا به صورت جهشی می باشد که به شرح ذیل است

     فوت لفتینگ / این اوت / جابنگ / ساید کیک / فلی تنگ / پوشینگ فرونتل / هاف سیر کلر/ سیر کلر / تراین گلر / سزرز کیک

 استورم / ساید کیک به صورت ضربدری / این اوت بای جامپینگ / جابنگ بای جامپینگ / آپرفرونتل / سیر کلر بای جامپینگ

باک ویرد بای جامپینگ / پلکینگ اوت بای فوت / دای رکت بای هاند / لیتینگ بای هاند / پلکینگ بای هاند / فیست سرفست

دار رکت ایل بو / باک ویرد ایل بو / سیر کلر فلی تنگ / سیر کلر پلکینگ اوت / دای رکت رید / بی هایند د فورآرم / هامر

دای رکت بای جامپینگ / لیتینگ بای جامپینگ / پلکینگ اوت بای جامپینگ / فیست سرفست بای جامپینگ / دای رکت ایل بو بای جامپینگ / باک ویردایل بو بای جامپینگ / سنجیدن قدرت / سنجیدن سرعت / سنجیدن دقت / مهارت در حرکت / نفس / تکنیک

مهارت دست ها / مهارت پاها / تحمل / مبارزه با دستکش بوکس در 3 راند 3 دقیقه ای و استراحت بین راند ها 1 دقیقه

شنای بروی سیکن 100 مرتبه یک نفس / شنای شکم(دراز و نشست)500مرتبه یک نفس / باز شدن پاها /

 

هنرجو پس از پایان دوره آموزشی و در صورت قبولی موفق به احراز کمربند قهوه ای سبک کلورز کونگ فو

می شود، از وقتی کمربند قهوه ای را بر کمر می بندد باید سخت فعالیت کند زیرا شش ماه فعالیت سخت

وتمرینات منحصر به فردی را باید با موفقیت بگذراند و نیز دوره درس های علمی را که شش ماهه است

به خوبی فرا گیرد تا خود را برای آزمون علمی و عملی کمربند مشکی دان یک آماده سازد

 

تکنیک های کمربند مشکی دان یک

 

پس از پایان دوره شش ماهه تمرینات و درس های علمی نوبت به آزمون کمربند مشکی دان یک کلورز کونگ فو

می رسد.امید است با موفقیت این آزمون دو قسمتی را پشت سر بگذارید

     فوت لفتینگ / این اوت / جابنگ / ساید کیک / فلی تنگ / پوشینگ فرونتل / هاف سیر کلر / سیر کلر/ تراین گلر

سزرز کیک / استورم / ساید کیک به صورت ضربدری / این اوت بای جامپینگ / جابنگ بای جامپینگ / آپرفرونتل

سیر کلر بای جامپینگ / باک ویرد بای جامپینگ / پلکینگ اوت بای فوت / دای رکت بای هاند / لیتنگ اوت بای هاند

پلکینگ اوت بای هاند / فیست سرفست / دای رکت ایل بو / باک ویرد ایل بو / سیر کلر فی تنگ / سیر کلر پلکینگ اوت

دای رکت رید / بی هایند د فور آرم /  هامر / دای رکت بای جامپینگ / لیتینگ بای جامپینگ / پلکینگ بای جامپینگ

فیست سرفست / دای رکت ایل بو بای جامپینگ / باک ویرد ایل بو بای جامپینگ / سنجیدن قدرت / سنجیدن دقت

سنجیدن سرعت / نفس / تکنیک / مهارت دست ها / مهارت پاها / تحمل / ارنس / نانچیکو / تاکتیک در مبارزه

ترکیب تکنیک ها / دفاع کردن / جا خالی دادن / ضد حمله / فریب دادن / روانی کار کردن / مهارت در حرکت / قدرت بدنی

نفوذ در مبارزه / استفاده از مناطق حساس برای ضربه زدن / شنای بروي سیکن / شنای شکم(دراز و نشست) / باز شدن پاها

 

روش مبارزه که در هر روش سه راند مبارزه وجود دارد که به شرح ذیل می باشد

الف : مبارزه در روش اول فقط با استفاده از تکنیک های بوکس انجام می شود که 3 راند است

راند اول:4 دقیقه / راند دوم:3 دقیقه / راند سوم:2دقیقه

استراحت بین راندها 1 دقیقه است.

در صورت عدم موفقیت در این مبارزه هنرجو حذف می شود.

ب : مبارزه در روش دوم

فقط با استفاده از تکنیکهای پای تکواندو انجام می شود که 3 راند است

راند اول:3 دقیقه / راند دوم:2 دقیقه / راند سوم:2 دقیقه

استراحت بین راندها 1 دقیقه است

در صورت عدم موفقیت در این مبارزه هنرجو از آزمون حذف می شود

ج: مبارزه در روش سوم به روش کلورز کونگ فومی باشد

یعنی با استفاده از تکنیک های دست و پا صورت می گیرد و در سه راند انجام می شود

راند اول:3 دقیقه / راند دوم:2 دقیقه / راند سوم:2 دقیقه

استراحت بین راندها 1 دقیقه است

در صورت عدم موفقیت دراین مبارزه همانند دو روش قبل هنرجو از آزمون حذف می شود و باید شش ماه دیگر در کمربند قهوه ای فعالیت کند و برای دومین مرتبه در آزمون کمربند مشکی شرکت کند اگر در باردوم نیز موفق نشد، یا در کمربند قهوه ای می ماند یا باید از ادامه فعالیت کناره گیری کند

د : مبارزه در روش چهارم که آخرین مرحله برای گرفتن کمربند مشکی دان يك است

آزمون دهنده باید با سه نفر در 3 راند مبارزه کند آن هم با استفاده از تکنیک های دست و پا تا در صورت قبولی موفق به اخذ کمربند مشکی شود.

راند اول:2 دقیقه / راند دوم:2 دقیقه / راند سوم:2 دقیقه

استراحت بین راندها 1 دقیقه است

در صورتی که هنرجو سه مبارزه قبلی را با موفقیت بگذارند موفقیت یا عدم موفقیت در این سه راند به شرح ذیل است:

در راند اول:در صورت شکست حذف، در صورت موفقیت و شکست به حریف قبولی با درجه 1(عالی)

در راند دوم:در صورت شکستن حذف، در صورت موفقیت قبولی با درجه 2(خوب)

در راند سوم:در صورت شکست حذف، در صورت موفقیت قبولی با درجه 3(متوسط) هنرجوی سخت کوش و با اراده، در صورت قبولي در این آزمون عملی (اجرای تکنیک ها و مبارزات)

و آزمون علمی(درس های علمی پزشکی روانشناسی و ...)می تواند کمربند مشکی دان یک کلورز کونگ فو را دریافت نماید

و آزمونی که باید از جان مایه بگذارد و تمام سعی و تلاش خویش را به کار گیرد

اخذ کمربند مشکی دان یک شروعی است برای راه یابی به رموز اساسی سبک کلورز کونگ فو و برای موفقیت در میادین رزمی و صحنه های زندگی

و اما چهاردان بعدی کمربند مشکی در سبک کلورز کونگ فو پس از دان یک کمربند مشکی هنرجو طی 4 ماه فعالیت در قسمت عملی و تکنیکی و نیز گذراندن  دوره تئوری و علمی مخصوص هر دان در صورت قبولی می تواند دان بعدی خود را در کمربند مشکی بگیرد

دان در سبک کلورز کونگ فو به صورت خط قرمز برای کمربند مشکی مشخص می شود

 

 

برخی تکنیک های اساسی  در سبک کلورز کونگ فو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Powered by: Diamond Graphics      www.clevers-kungfu.com