Google

در اين سایت
در كل اينترنت

جهت ارتباط مستقیم با گراند ماستر دزفولی یا ارائه پیشنهاد و انتقاد می توانید توسط فرم ذیل با ما مکاتبه نمایید . با تشکر

نام و نام خانوادگی
ایمیل:
عنوان پیغام:
پیغام :

 

تفاوت سبک رزمی کلورز کونگ فو با سایر سبک های رزمی

اغلب ابداعگران سبکهای رزمی عقیده دارند ((زمانی که حریف ضربه ای به شما وارد می سازد شما اول دفاع کنید، سپس ضربه بزنید.))

عقیده بروس لی خالق جیت کان دو این بود که ((همزمان با دفاع باید ضربه زد.))

گراند ماستر دزفولی معتقدند که((همزمان با جا خالی دادن باید ضربه را به حریف وارد کرد.))

در این جا ما سه نظریه متفاوت داریم و هر کدام ا ز آنها را دراين باره مورد بررسی قرار می دهیم.اول نظریه سایرسبکها((اول دفاع کنید بعد ضربه بزنید))خوب اگر ما اول دفاع کنیم ،سپس ضربه را بزنیم امکان دارد از حریف آسیب ببینیم چون ممکن است حریف از لحاظ جسم و قدرت از ما قوی تر باشد. در واقع هیچ تضمینی وجود ندارد که همواره و در همه جا حریف ازلحاظ قد وزن و قدرت با ما یک سطح باشد.دوم اینکه دفاع بعد ضربه نیاز به وقت زیادی دارد و همیشه وقت کافی برای ضربه زدن ما وجود ندارد.

دوم نظریه بروس لی((همزمان با دفاع باید ضربه را به حریف وارد کرد.)) اما باز هم در این روش دفاع وجود دارد.درست است که در مقایسه با شیوه قبلی از زمان کمتری استفاده می شود، اما باز همان نکته كه  ((اگر از حریف صدمه ببینیم)) پیش می آید که در این صورت نمی توانیم ضربه خود را با همان قدرت و شدتی که در نظر داشتیم را وارد کنیم.

سوم نظریه گراند ماستر دزفولی ((همزمان با جا خالی دادن ضربه به حریف وارد می شود.))

 

در این شیوه از زمان و انرژی کمتری استفاده می شود و این بدان معناست که اگر حریف بسیار تنومند باشد

می توان او را مغلوب کرد، چون با جا خالی دادن در برابر ضربه او نیمی از قدرتش هدر خواهد رفت زیرا ضربه وی به هدف نخورده است و نیم دوم قدرت او زمانی به هدر

 می رود که همزمان با جاخالی دادن ضربه کاری و مؤثر به او وارد کرد و مهمتر از همه آنکه آسیبی از حریف به شما نخواهد رسید.