Google

در اين سایت
در كل اينترنت

جهت ارتباط مستقیم با گراند ماستر دزفولی یا ارائه پیشنهاد و انتقاد می توانید توسط فرم ذیل با ما مکاتبه نمایید . با تشکر

نام و نام خانوادگی
ایمیل:
عنوان پیغام:
پیغام :

 

سایر فعالیت های سبک کلورز کونگ فو

این سبک همواره در پیشرفت هنرجویانش دارد و تا آنان را به موفقیت در زمینه های رزمی و زندگی رهنمود سازد.

در این راستا برای هنرجویان انگیزه و اشتیاقی بوجود می آورد تا با دلگرمی و پشتکار بیشتر به هدف بیندیشند و پیش روند.

فعالیت هایی از قبیل:

·   ترتیب دادن کلاس های تمرین در فضای آزاد جایی کاملا متفاوت و به دور از هیاهوی باشگاه.

·  تهیه فیلم های آموزشی کلورز کونگ فو با حضور خود هنرجویان.

   سی دی آموزشی خاص نانچیکو برای هنرجویان و علاقمندان.    

 فیلم های آموزشی - نمایشی کلورز کونگ فو شامل : تمرینات و نرمش - میت زدن-اجرای تکنیک ها و تاکتیک ها -

 اجرای ترکیب ها. مبارزه - نانچیکوی هنرجویان-شکست اجسام سخت - هیپنوتیزم و ...

·  جلساتی برای تبادل فکر و دانسته ها بین ابداعگر سبک و هنرجویان این سبک که در طی یک نشست صورت می گیرد این جلسات وقت معینی ندارد و به ضرورت و اقتضای شرایط برگزاری می شود.

·  در این جلسات سوال و جواب های متفاوتی در مورد سبک نحوه آموزش علایق هنرجویان در مورد تمرینات موفقیت و مشکلات هنرجویان در زمینه های دیگر و ... بین آنان رد و بدل می شود که همه این گفت و شنودها در قالب یک مصاحبه دوستانه و دو طرفه به تصویر کشیده می شود.در این جا هر فردی آزادانه می تواند فکر و نظر خود را اعلام می کند و دیگران را از فکر و اندیشه خویش مطلع سازد.

 فرم های نظر سنجی که به هنرجویان در مواقع خاصی داده می شود این فرم ها پس از تکمیل و درک مطالب هنرجویان ضمیمه پرونده آن ها می گردد.

·   پرونده و شناسنامه کاری برای هر هنرجوی کلورزکار صادر شده است.این مدارک در دفتر سبک تهیه و نگه داری می شود.در پرونده و شناسنامه کاری آن ها مواردی مثل آزمون کمربند کارنامه سوپر استار فیلم آموزشی تقدیرنامه و سایر فعالیت های جانبی آن ها قرار داده می شود.

·   عکس های رزمی و آزمون هنرجویان در سایت اختصاصی سبک قرار داده شده است.برای آشنایی بازدید کنندگان سایت با هنرجویان سبک در نظر گرفته شده است.