Google

در اين سایت
در كل اينترنت

جهت ارتباط مستقیم با گراند ماستر دزفولی یا ارائه پیشنهاد و انتقاد می توانید توسط فرم ذیل با ما مکاتبه نمایید . با تشکر

نام و نام خانوادگی
ایمیل:
عنوان پیغام:
پیغام :

 

روش قوی ساختن پاها

 ضربات قدرتمند پا

شما باید بروی پاهای خود خیلی تمرین کنید.زیرا پاها سنگین تر از دست ها می باشند و نیازمند تمرینات بیشتری

 هستند تا همانند دست هایتان شوند.

چند وسیله برای قوی تر کردن پاها

   شما می توانید از وزنه پا یا یک سبک استفاده کنید یعنی دمبل را به پای خود ببندید و سپس ضربه بزنید.

     از یک تیوپ استفاده کنید فایده تیوپ این است که پای ضعیف را مانند پای قوی دیگر شما می کند مثل پای چپ که به ظاهر ضعیف تر از پای راست است مانند پای راست قوی می شود.

طریقه استفاده از تیوپ به این صورت است که تیوپ دوچرخه را به ستون ببندید و سر دیگر آن را به صورت حلقه درست کنید و سپس پای ضعیف را درون تیوپ بگذارید بعد از هر تکنیکی را که مایلیلد اجرا کنید.تعداد ضربه ها کمتر از 200 مرتبه نباشد.

      شما می توانید تمام تکنیک های پا را به جز ضربه ساید کیک بروی کیسه بوکس سنگین وزن فرود آورید.ضربه ساید کیک را می توانید بر روی دیوار یا ستون بکوبید.توجه داشته باشید که هر ضربه ای را که می زنید باید با تمام قدرت اجرا کنید در غیر این صورت هیچ فایده ای در برنخواهد داشت.شما باید طوری تمرین کنید که بعد از اتمام تمرینات نتوانید از فرط خستگی روی پاهای خود بایستید.

روش قوی ساختن دست ها

شما می دانید که دست ها از پاها سریع تر هستند اما طرز استفاده از آن هاو قوی تر و سریع تر نمودن آن ها را به خوبی نمی دانید و اطلاع چندانی در این مورد ندارید.

چند وسیله برای قوی تر کردن دست ها

       می توانید از دمبل های سبک استفاده نمائید.یعنی با در دست گرفتن دو دمبل می توانید تکنیک های دست را اجرا کنید.

      دو تیوپ دوچرخه را به ستون نصب کنید و با هر دست یک سر از تیوپ را بگیرید سپس ضربه ها را اجرا  کنید.

      یک سر کمربند از کمربندهایی که روی لباس رزمی می بندید را به ستون نصب کنید و سر دیگر کمربند را دور دست خود ببندید سپس حرکات لیتینگ و پلکینگ را انجام دهید.

    ضربه زدن به کیسه بوکس سنگین وزن آن هم با قدرت و با نفوذ تمام دست نه به صورت امتیازی شما باید در موقع ضربه زدن فکر کنید که دشمن شما در برابرتان قرار دارد.اگر تلقین صد در صد باشد ضربه های شما چنان با قدرت زده می شود که خودتان تعجب خواهید کرد.تمرینات فوق به صورت چپ و راست اجرا گردند.