Google

در اين سایت
در كل اينترنت

جهت ارتباط مستقیم با گراند ماستر دزفولی یا ارائه پیشنهاد و انتقاد می توانید توسط فرم ذیل با ما مکاتبه نمایید . با تشکر

نام و نام خانوادگی
ایمیل:
عنوان پیغام:
پیغام :

 

قواعد طلایی برای مبارزه

قاعده اول هنگامی که وارد رینگ شدید تمام حواستان را جمع کنید و به هیچ چیزی جز مبارزه فکر نکنید.به هر نحوی که شده خونسردی خود را حفظ کنید.

قاعده دوم بعد از شروع مبارزه از همان ابتدا از زدن ضربه های بیهوده اکیدا خودداری کنید.

قاعده سوم راند اول را برای گرم کردن بدنان بکار بگیرید.در واقع در راند اول از قدرت خودتان برای شکست حریف استفاده نکنید.تنها هر وقت فرصت ضربه زدن را پیدا کردید ضربه حساب شده و مفیدی را بزنید.ضرباتی را اجرا کنید که صد در صد مطمئن هستید و به حریف اصابت می کند.

قاعده چهارم حریف خود را بسنجید.سنجیدن حریف یعنی ارزیابی او از لحاظ تکنیکی تاکتیکی به این صورت که ببینید از دست بیشتر استفاده می کند یا پا؟

از کدام تکنیک های دستش یا پا استفاده می کند؟کدام دست او قوی تر است؟وقتی حریف را سنجیدید و نحوه کار او دستتان آمد می توانید ضربات متقابل و مورد نظرتان را سریع تر و دقیق تر و با اطمینان تر خاطر بیشتر اجرا کنید.

قاعده پنجم فرض کنید حریفتان از دست راست بیشتر استفاده می کند یعنی دست راست او قوی تر است.شما در هنگام مبارزه بیشتر به طرف دست راست او باشید تا فرصتی برای اجرای ضربات دست راست پیدا نکند و اگر خواست با دست چپ ضربه ای بزند مانعی ندارد چون دست دیگرش قدرت چندانی نخواهد داشت.

قاعده ششم در صورتی که حریفتان از پاهایش بیشتر استفاده می کند سریع تشخیص دهید کدام پا قویتر و کدام تکنیک ها را بیشتر بکار می گیرد.اگر فرض کنیم حریفتان از پای چپ بیشتر از پای راست استفاده می کند یعنی پای چپ وی قرار بگیرید.نزدیک او باشید تا فرصتی پیدا نکند از پای چپ برای ضربه زدن به شما استفاده کند.حریفتان در این حالت با پای راست به شما حمله خواهد کرد که تأثیر زیادی ندارد.

قاعده هفتم بطور کلی اگر در مبارزه ای حریفتان از دستهایش بیشتر استفاده می کند و ضربات دستانش نیز قوی هستند شما باید بر عکس او عمل کنید.یعنی باید از وی فاصله بگیرید و از پاهای خود برای حمله کردن بهره بگیرید و اصلا نگذارید حریف به شما نزدیک شود تا از دستهایش برای ضربه زدن استفاده کند.

قاعده هشتم حریف شما بیشتر از پاهایش استفاده می کند و ضربات پای او نیز قدرت خوبی دارد.

در این موقعیت شما باز برعکس او کار کنید.یعنی باید به او نزدیک شوید و از دستهایتان برای اجرای ضربات استفاده کنید.

به هیچ وجه از او دور نشوید که با فاصله گرفتن از وی مجالی به او داده اید تا ضربات پایش را روی شما اجرا کند.

قاعده نهم این حالت را در نظر بگیرید کسی که رو در روی شماست بخوبی از دستهایش و هم از پاهایش استفاده می کند و قدرت کافی برای اجرای همه تکنیک ها را نیز دارد.

شما می بایستی دقت کنید و ببینید نقاط ضعف او در کجاست.بعد به همان نقاط با تمام قدرت ضربه بزنید.

مثلا اگر حریفتان فردی بلند قد باشد شما باید بیشتر به کشاله ران  پهلوی راست زانو فک تحتانی او ضربه بزنید.زیرا این مناطق برای افراد بلند قامت نقاط ضعف محسوب می شود.

با درک مطلب می توانید این دسته حریفان را نیز شکست دهید.

قاعده دهم اگر در مبارزه ای به حریف نسبتا چاقی برخوردید بهترین راه شکست دادن او استفاده از نقاط ضعف اوست.

ابتدا او را خسته کنید سپس اکثر ضربات خود را روی نقاط ضعف او یعنی روی شکم صورت و بازوان او بکوبید.

قاعده یازدهم اگر با حریفی رو یا رو شدید که از نظر تکنیک تاکتیک و هم از هوش و ذکاوت بالایی برخوردا است.

بهترین راه شکست دادن این گونه حریفان فریب دادن آنهاست.یعنی وقتی می خواهید به صورت او بزنید باید به پاهایش نگاه کنید و اگر خواستید به پاهایش ضربه بزنید به صورتش نگاه کنید در این جا می بایست تسلط و مهارت داشته باشید و در اجرای حرکات تردید نداشته باشید تا حریفتان فریب بخورد.

قاعده دوازدهم چنانچه نتوانستید حریفتان را فریب دهید از احساسات عاطفی و حماقت وی استفاده کنید.این حالت در عرض چند ثانیه بوجود می آید و شما باید از این فرصت به نفع خود استفاده کنید.در این شیوه ثانیه ها نقش سرنوشت سازی دارند.

هنگامی که حریف ضربه ای به   شما زد فرقی ندارد چه ضربه ای باشد.شما به او بفمانید که صدمه دیده اید و قادر به ادامه مبارزه نیستید.در چنین مواقعی حریف دو واکنش از خودش نشان می دهد اول اینکه احساسات عاطفی او وارد عمل شده و دلش برای شما به رحم می آید و دیگر به مبارزه ادامه نمی دهد.

دوم اینکه حماقت به خرج داده و با تمام قوا به طرف شما حمله ور می شود اکر بتوانید با زیرکی از این دو واکنش به نحو احسن بهره بگیرید بی شک مبارزه را به نفع خودتان تمام خواهید کرد.

در حالت اول اگر به خاطر ترحم و دلسوزی که همان احساسات عاطفی هستند دست از مبارزه بردارد شما بدون هیچ اتلاف وقتی به او حمله کنید و با تمام نیرو بروی صورت شکم زانو کشاله ران او ضربه بزنید.

در حالت دوم حریف با حماقت کامل گاردی کاملا باز به شما حمله میکند تا شما را بطور کامل از پا در بیاورد.حریف شما دیگر از مغزش استفاده نمی کند و به هیچ چیزی جز ضربه زدن فکر نمی کند.

بهترین کاری که شما می توانید این است که زمانی که او به شما حمله میکند و کاملا به شما نزدیک شده با تمام قدرت ضربات کاری را روی زانو شکم او بزنید.

مطمئن باشید مبارزه به نفع شما به پایان خواهد رسید.

همه این قواعدی که ذکر شد زمانی کارسازی و تأثیر خود را می گذارد و نتیجه مطلوب ارائه می دهد که شما بر اثر تمرینات سخت و پیگیر و مبارزات متعدد با حریفان مختلف داشته باشید تا بر این قواعد مسلط شوید.

آن قدر تسلط پیدا کنید که در مبارزه دیگری نیازی نباشد وقت برای فکر کردن و تصمیم گرفتن برای انتخاب ضربات هدر دهید.

شما باید چنان مهارت پیدا کنید که انگار از قبل برای این مبارزه طرح ریزی شده اید و همه چیز را پیش بینی کرده اید تا مبارزه ای خوب و راحت داشته باشید.