سیستم رزمی سبک کلورز کونگ فو

سیاق اصلی سبک بر دو قسمت است

قسمتی که از دو سیستم رزمی چینی و کره ای گرفته شده است

قسمت عمده سبک که چکیده ای است از دنیای خلاق ذهن و عقل ابداعگر

ابداعگر سبک گراند ماستر دزفولی طی بیست سال فعالیت در هنرهای رزمی و در مدت هفت سال تلاش

تحقیق و تفحص در اکثر سبکهای رزمی و سفر به نقاطی از جهان که هنرهای رزمی در آنجا پر رونق گشته است

و تبحر در سبک های مختلفی از قبیل ووشوکوان کونگ فو ،تکواندو و بوکس تایلندی و ... سبکی  متفاوت

پر قدرت و همچنان بی انتهاء ابداع کردند که پیوسته در اعتلاء و غنی سازی آن کوشا هستند.ابداعگر سعی داشتند که حرکات را در حد والای سرعت و  با قدرتمند ترین شیوه به اجرا بگذارند.بیشتر ضربات در این سبک به صورت جهشی می باشد.به عقیده گراند ماستر دزفولی اجرای حرکات به صورت جهشی به شما این امکان را

 می دهد که ضرباتتان را با قدرت و نفوذ بیشتری به حریفتان وارد کنید

 

اصل و اصول سبک

پایه و اساس این سبک بر روی تفکر و نیروی درون آدمی نهاده شده است

.بطوریکه هنرجویان این سبک می آموزند که چگونه از فکر و نیروی درون خویش استفاده کنند و آنها را در جهت پیشبرد اهداف خویش بکار گیرند و به موفقیت دست یابند و با بکارگیری همین اصل می توانند در مبارزات اراده حریفان را سلب کرده و ترس را در وجودشان بیفکنند و براحتی شکست دهند و خود پیروز میدان باشند.

در این سبک از هر دو عضو قدرتمند بدن استفاده می شود، در تکنیکهای این سبک از دست و هم از پا استفاده می شود بنابراین فرد در هر حالتی که باشد با استفاده از هر یک از آن دو در مبارزه می تواند پیروز شود.در واقع فرد متکی به دست یا تنها پا نیست و این یک مزیت بشمار می آید.در کلورز كونگ فو هنرجویان می بایست در عرض حداکثر سه ماه بتوانند مانند یک رزمیکار زبده مبارزه نمایند و یاد بگیرند که از تمرینات سخت و طاقت فرسا هراسی نداشته باشند و می آموزند که هیچ سبکی بر دیگری برتری ندارد و مهم آن است که استاد آن سبک چگونه با هنرجویانش کار کند و آنان را به حد کمال برساند

و هر یک از کلورزکاران می آموزد که

((فقط عاقل باش مهم نیست بزرگ هستی یا کوچک))

تفاوت سبک رزمی کلورز کونگ فو با سایر سبک های رزمی

 

اغلب ابداعگران سبکهای رزمی عقیده دارند زمانی که حریف ضربه ای به شما وارد می سازد شما اول دفاع کنید، سپس ضربه بزنید

عقیده بروس لی خالق جیت کان دو این بود که  همزمان با دفاع باید ضربه زد.

گراند ماستر دزفولی معتقدند که همزمان با جا خالی دادن باید ضربه را به حریف وارد کرد

در این جا ما سه نظریه متفاوت داریم و هر کدام ا ز آنها را دراين باره مورد بررسی قرار می دهیم.اول نظریه سایرسبکها اول دفاع کنید بعد ضربه بزنید  خوب اگر ما اول دفاع کنیم ،سپس ضربه را بزنیم امکان دارد از حریف آسیب ببینیم چون ممکن است حریف از لحاظ جسم و قدرت از ما قوی تر باشد. در واقع هیچ تضمینی وجود ندارد که همواره و در همه جا حریف ازلحاظ قد وزن و قدرت با ما یک سطح باشد.دوم اینکه دفاع بعد ضربه نیاز به وقت زیادی دارد و همیشه وقت کافی برای ضربه زدن ما وجود ندارد.

دوم نظریه بروس لی همزمان با دفاع باید ضربه را به حریف وارد کرد  اما باز هم در این روش دفاع وجود دارد.درست است که در مقایسه با شیوه قبلی از زمان کمتری استفاده می شود، اما باز همان نکته كه  اگر از حریف صدمه ببینیم پیش می آید که در این صورت نمی توانیم ضربه خود را با همان قدرت و شدتی که در نظر داشتیم را وارد کنیم

سوم نظریه گراند ماستر دزفولی همزمان با جا خالی دادن ضربه به حریف وارد می شود

در این شیوه از زمان و انرژی کمتری استفاده می شود و این بدان معناست که اگر حریف بسیار تنومند باشد

می توان او را مغلوب کرد، چون با جا خالی دادن در برابر ضربه او نیمی از قدرتش هدر خواهد رفت زیرا ضربه وی به هدف نخورده است و نیم دوم قدرت او زمانی به هدر

می رود که همزمان با جاخالی دادن ضربه کاری و مؤثر به او وارد کرد و مهمتر از همه آنکه آسیبی از حریف به شما نخواهد رسید

 

آرم سبك كلورز كونگ فو

 Powered by: Diamond Graphics      www.clevers-kungfu.com